Αγγουράκια, επιτάχυνση και η ανησυχία του Καλύβα

Αγγουράκια, επιτάχυνση και η ανησυχία του Καλύβα

Αγγουράκια, επιτάχυνση και η ανησυχία του Καλύβα 19 Οκτωβρίου, 2022 επιμέλεια / επιλογές > Χ.Σ., Σ.Π. [ απόσπασμα από τα μικρά του yusra #14 ]     -> Τί σημαίνει να γράφει κείμενο ο Καλύβας, στο οποίο κατακεραυνώνει το industry του τουρισμού και...